08 10 2018 Thiệt ra từ khi làm MC bên cạnh việc dạy học Th Hy ưa hấp tấp lắm điển hình như sáng nay đây quý vị vừa đi cầu thang vừa makeup vừa đọc kịch bản vừa nhận thách thức từ chị Én Kiều Ngân Megan Tran nhiều cái vừa quá nên Th Hy đã bị té sấp mặt luôn P s Ai thắc mắc trong túi của Th Hy có gì đây là 1 trong những câu trả lời ạ Kkkk

08.10.2018
Thiệt ra từ khi làm MC bên cạnh việc dạy học, Th Hy ưa hấp tấp lắm, điển hình như sáng nay đây quý vị, vừa đi cầu thang, vừa makeup, vừa đọc kịch bản, vừa nhận thách thức từ chị Én Kiều Ngân Megan Tran, nhiều cái “vừa” quá, nên Th Hy đã bị té sấp mặt luôn.
P/s: Ai thắc mắc trong túi của Th Hy có gì, đây là 1 trong những câu trả lời ạ. Kkkk.
Tới lượt, Th Hy chờ anh Bi Trung Vo, chị gái Ninh Hoàng Ngân ạ.
#MCQuangHuy #HTV #ThầygiáoQuangHuy

2 Trả lời “08 10 2018 Thiệt ra từ khi làm MC bên cạnh việc dạy học Th Hy ưa hấp tấp lắm điển hình như sáng nay đây quý vị vừa đi cầu thang vừa makeup vừa đọc kịch bản vừa nhận thách thức từ chị Én Kiều Ngân Megan Tran nhiều cái vừa quá nên Th Hy đã bị té sấp mặt luôn P s Ai thắc mắc trong túi của Th Hy có gì đây là 1 trong những câu trả lời ạ Kkkk”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *