Em luôn tự đặt câu hỏi cho mình rằng những thứ em đang có đã đủ cho em hài lòng hạnh phúc chưa và nếu bỏ chúng đi để chọn cuộc sống an nhiên liệu em có làm được

Em luôn tự đặt câu hỏi cho mình rằng những thứ em đang có đã đủ cho em hài lòng, hạnh phúc chưa và nếu bỏ chúng đi để chọn cuộc sống an nhiên, liệu em có làm được.
Rồi đến một lúc trong đời, em sẽ hiểu, thành công không phải là có bao nhiêu mà là cho đi được những gì và nhận lại từ đâu….
P/s: quẩy đầu tuần

2 Trả lời “Em luôn tự đặt câu hỏi cho mình rằng những thứ em đang có đã đủ cho em hài lòng hạnh phúc chưa và nếu bỏ chúng đi để chọn cuộc sống an nhiên liệu em có làm được”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *