NGƯỜI ĐI GIEO HẠT Gieo các hạt mầm tình yêu thiên nhiên ở mọi nơi mình đến và đầy niềm hy vọng một ít số hạt giống yêu thương sẽ nảy mầm và sinh trưởng tốt rồi lại phát tán yêu thương

NGƯỜI ĐI GIEO HẠT!
Gieo các hạt mầm tình yêu thiên nhiên ở mọi nơi mình đến, và đầy niềm hy vọng, một ít số hạt giống yêu thương sẽ nảy mầm và sinh trưởng tốt, rồi lại phát tán yêu thương. Như thế, rừng sẽ còn xanh mãi, cây cối sẽ tốt tươi, muôn loài sẽ sống hạnh phúc dưới các tán rừng tươi đẹp trên mảnh đất chúng được sinh ra.
Yêu thương cho đi là còn mãi. Bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp xung quanh mình không phải trách nhiệm của ai đó, mà là chính cần tinh thần tự nguyện, và sự chung tay góp sức theo năng lực của mỗi người.

2 Trả lời “NGƯỜI ĐI GIEO HẠT Gieo các hạt mầm tình yêu thiên nhiên ở mọi nơi mình đến và đầy niềm hy vọng một ít số hạt giống yêu thương sẽ nảy mầm và sinh trưởng tốt rồi lại phát tán yêu thương”

  1. Nhiệm vụ của chú là giúp các nhóm này sau này thực hiện các hoạt động truyền thông nhé. Phải giúp họ thiết kế được các nội dung truyền thông với từng thời điểm, vị trí, thời gian, nhân lực, vật lực, v.v. khác nhau. he he. Từng có các modules thiết kế cho xây dựng giáo dục truyền thông, bảo tồn tài nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *