Nhịn là để chịu những đắng cay Nhịn là để đối phó với ai hay ghét mình

Nhịn là để chịu những đắng cay
Nhịn là để đối phó với ai hay ghét mình
Nhịn là không phải mình hiền
Nhịn cho tâm tĩnh lòng an
Nhịn cho mình được nhẹ nhàng cái tâm
Nhịn cho nhà cửa an vui sum vầy
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô quan thế âm bồ tát
Nam mô quan thế âm bồ tát
Nam mô quan thế âm bồ tát

37 Trả lời “Nhịn là để chịu những đắng cay Nhịn là để đối phó với ai hay ghét mình”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *