Trừ những lúc đi ăn sáng ăn trưa mới bật 3G ngoài ra 8 tiếng ở VP và về nhà đều xài qui phi nên sẵn Mobifone có khuyến mãi 4

Trừ những lúc đi ăn sáng, ăn trưa mới bật 3G, ngoài ra 8 tiếng ở VP và về nhà đều xài qui phi, nên sẵn Mobifone có khuyến mãi 4.8GB/30 ngày và đt có đo đếm và set chu kỳ hằng tháng anh set limit luôn coi bọn mạng này tri ân khách hàng 16 năm như thế nào. Kết quả là đây, hôm nay 23 còn 4 ngày nữa mới hết và dung lượng đã xài đo được là 1.65GB mà bọn mạng giẻ rách này báo đã hết dung lượng data. Có lẽ ăn gian là thứ đã ăn vào gene rồi không tấm gương, nếp sống nào có thể xóa nổi. #mobifonesucksmycock #mobifoneđiếmthúi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *